مقاله پژوهشی
جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران

دکتر مجتبی غفاری؛ سیدیحیی بنی هاشمی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 1-31

چکیده
  هر کشوری به منظور تامین منافع ملی به دنبال بالاترین درجه ی امنیت برای خود است.تاثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه ی خاورمیانه و تغییر قوعد و زمین بازی مسئله ای مهم و تاثیر گذار بر محیط امنیتی – سیاسی ایران خواهد بود.بنظرمی رسد با تحلیل و تبیین وضعیت موجود در سطح سیستم بایستی قواعد و زمین بازی تغییر یافته و نگاه کلاسیک و اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

دکتر محسن جمشیدی؛ یحیی بنی هاشمی؛ مریم اصغری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 148-177

چکیده
  رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی -
ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی

دکتر میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 32-78

چکیده
  در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا

دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ زهرا شمسی زاد

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 178-219

چکیده
  در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

دکتر علی اکبر نصیری خلیلی؛ محمدسعید یعقوبی گلوردی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 110-147

چکیده
  از آنجا که برخی رسانه‌ها، در فعالیت‌های خود مرتکب اعمالی می‌شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می‌شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه‌ها، نه تنها می‌تواند منجر به پویایی و رشد آن‌ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان‌دیده از اقدامات رسانه‌ها، بتوانند راحت‌تر و شفاف‌تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم‌های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی

دکتر مصطفی ملکی؛ مصطفی شاطری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 79-109

چکیده
  امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم‌های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم‌های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت‌های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل ...  بیشتر