مخاطب محترم ؛ جهت هرگونه تماس و مکاتبه با فصلنامه از طریق ایمیل های اصلی و پشتیبان اقدام نمایید در اسرع وقت بررسی و پاسخ مقتضی ارسال خواهد شد:

(آدرس دبیرخانه موقت دو فصلنامه): تهران - اشرفی اصفهانی ،خیابان ناطق نوری،جنب شهرداری،مجتمع شمیم ،طبقه ششم واحد (5)

qjpla.quarterly@gmail.com

qjpla.quarterly1@gmail.com

qjpla.quarterly2@gmail.com


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image