دو فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی

Scientific Journal of Political Law Approaches

دو فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی (QJPLA) بر پایه آیین نامه (کلیک کنید) شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است. (این آیین‌نامه از تاریخ صدور خود، جایگزین آیین‌نامه پیشین شده است که مجلات را به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم می‌کرد.)

دو فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی به صورت آنلاین منتشر می شود. همچنین لازم به ذکر است که این نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

 • وضعیت چاپ: الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی ، سایر زبان ها«دارای مجوز سایر زبان های زنده دنیا» (چکیده صرفا فارسی یا انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حقوق و علوم سیاسی (میان رشته ای)
 • نوع مجله: علمی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
 • نمایه شده: بله
 • هزینه داوری مقاله: بله
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل ۲ داور
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر ۱۰ روز
 • زمان داوری: کمتر از ۳ ماه
 • مشابه یابی: سامانه سمیم نور

                          

                    

   

 

بامشارکت 

           

مقاله پژوهشی
جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران

دکتر مجتبی غفاری؛ سیدیحیی بنی هاشمی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 1-31

چکیده
  هر کشوری به منظور تامین منافع ملی به دنبال بالاترین درجه ی امنیت برای خود است.تاثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه ی خاورمیانه و تغییر قوعد و زمین بازی مسئله ای مهم و تاثیر گذار بر محیط امنیتی – سیاسی ایران خواهد بود.بنظرمی رسد با تحلیل و تبیین وضعیت موجود در سطح سیستم بایستی قواعد و زمین بازی تغییر یافته و نگاه کلاسیک و اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

دکتر محسن جمشیدی؛ یحیی بنی هاشمی؛ مریم اصغری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 148-177

چکیده
  رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی -
ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی

دکتر میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 32-78

چکیده
  در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا

دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ زهرا شمسی زاد

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 178-219

چکیده
  در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

دکتر علی اکبر نصیری خلیلی؛ محمدسعید یعقوبی گلوردی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 110-147

چکیده
  از آنجا که برخی رسانه‌ها، در فعالیت‌های خود مرتکب اعمالی می‌شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می‌شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه‌ها، نه تنها می‌تواند منجر به پویایی و رشد آن‌ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان‌دیده از اقدامات رسانه‌ها، بتوانند راحت‌تر و شفاف‌تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم‌های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی

دکتر مصطفی ملکی؛ مصطفی شاطری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 79-109

چکیده
  امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم‌های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم‌های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت‌های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل ...  بیشتر

-
ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی

دکتر میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 32-78

چکیده
  در قرن معاصر، واقع‌گرایی یکی از اصلی‌ترین نظریات روابط بین‌الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین‌الملل به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع‌گرایی بر پایۀ منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت‌ها به‌عنوان ...  بیشتر

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

دکتر علی اکبر نصیری خلیلی؛ محمدسعید یعقوبی گلوردی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 110-147

چکیده
  از آنجا که برخی رسانه‌ها، در فعالیت‌های خود مرتکب اعمالی می‌شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می‌شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه‌ها، نه تنها می‌تواند منجر به پویایی و رشد آن‌ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان‌دیده از اقدامات رسانه‌ها، بتوانند راحت‌تر و شفاف‌تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن ...  بیشتر

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمانگرا

دکتر سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ زهرا شمسی زاد

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 178-219

چکیده
  در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه‌های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام‌های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم‌زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس این آموزه‌ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست ...  بیشتر

بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

دکتر محسن جمشیدی؛ یحیی بنی هاشمی؛ مریم اصغری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 148-177

چکیده
  رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر ...  بیشتر

جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران

دکتر مجتبی غفاری؛ سیدیحیی بنی هاشمی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-31

چکیده
  هر کشوری به منظور تامین منافع ملی به دنبال بالاترین درجه ی امنیت برای خود است.تاثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه ی خاورمیانه و تغییر قوعد و زمین بازی مسئله ای مهم و تاثیر گذار بر محیط امنیتی – سیاسی ایران خواهد بود.بنظرمی رسد با تحلیل و تبیین وضعیت موجود در سطح سیستم بایستی قواعد و زمین بازی تغییر یافته و نگاه کلاسیک و اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مطالبه گری مردم از مسئولین با رویکرد بهبود زندگی مردم (مطالعه موردی: شهروندان بالای ۱۸سال شهر خرم آباد/ سال 1401)

نسرین بیرانوند؛ فرشید بهادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

چکیده
  مطالبه گری در چارچوب روابط دولت– شهروندان و برای اشاره به استراتژی های عملی شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی و بیان خواسته هایشان به کار می برد. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل راهکارهای توسعه مطالبه گری از مسئولین با رویکرد بهبود وضعیت مردم، در شهر خرم آباد پرداخته ایم. جامعه آماری در این پژوهش، متشکل از افراد ۱۸سال به بالای شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع حقوقی و سیاسی شکل‌گیری همگرایی و بلوک‌بندی‌های تجاری، تأثیران بر وضعیت اقتصادی در جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه از جمله ایران (بررسی تحلیلی آسه آن و اکو)

محسن جمشیدی؛ شهرام فتاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

چکیده
  چکیده: دگرگونی‌های ساختاری در روابط بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی‌های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری‌های منطقه‌ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند. به‌گونه‌ای که، موفقیت در ایفای نقش مؤثر و سازنده در مناطق پیرامونی هر کشور را می‌توان مقدمه ورود موفقیت‌آمیز آن کشور در ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع
شماره ثبت:43106
شناسه ملی:14006583746


با مشارکت انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری ایران
(موافقتنامه شماره 11 مورخ 23 خردادماه 1402)

مرکز تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول:
دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد

سردبیر:
دکتر جمال بیگی (سرپرست سردبیری)

اعضای هیات تحریریه:
دکتر مهدی ذوالفقاری دکتر علیرضا تقی پور دکترسعید عطار دکتر محمد رسول آهنگران دکتر علی اکبر ایزدی فرد دکتر بابک پورقهرمانی دکتر پرویز باقری دکتر مجید بزرگمهری دکترمحمدتقی قزلسفلی دکترسیدمحمدرضا آیتی دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
دکتر محمد جاسم محمد العتابی دکترحسین عبدالله عبدالرضا دکتر پراسانانشو دکتر اقبال علی خان دکتر نورای اکسی دکتر فتحی گدیکلی دکتر سانجی سریواستاوا دکترسالوین پل دکترخیرالدین کاظم الأمین دکتر نوال ک پاسوان دکتر حسنین ضیاء نوری الموسوی دکتر علی هادی حمیدی الشکراوی دکتر آد.م. سوهرمان دکتر طه حمید حسن العنبکی دکترسرنیواسولو دکترعبدالله علی عبو دکتر کوادوو آپباگی آتوآ دکتر جاناتان آدیمی آرمو دکترآدمولا تایو دکتر ژان آلن دکترروبرتو میگل رودریگز دکتر محمد ریزال عبد الرحمان دکتر فهری ازوسنگور دکترویلسون یومبونایکو دکتر مریدولا شاردا دکترنوزاد احمد یاسین

دبیر اجرایی:
حسین نوروزیان امیر سالاردریایی

سردبیر اجرایی:
حمیدرضا نوروزیان

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی):
دکتر خالد کاظم عوده الابراهیمی دکتر قائد هادی دهش دکتر ساکار امیر عبدالکریم حویزی دکتر سنگار علی رسول دکتر فوزیه غنی دکترتیشمی آبه را دکترعفیف محمد أبو کلوب دکتر عباس پورهاشمی دکتر لارنس نورش داس دکتر ارنست فون شوارتز دکتر رونالد مونتاگ سیلی

دبیر تخصصی اجرایی:
کاظم قهرمانلوالستی

مدیر تحریریه:
دکتر فریدون جعفری

رئیس انجمن:
هیبت الله نژندی منش

تیم اجرایی:
محمد فراهانی


دوره انتشار: دو فصلنامه

ابر واژگان

نشریات مرتبط