آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 45
تعداد پذیرش 7
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 21

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
تعداد مشاهده مقاله 1947
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 486
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز
درصد پذیرش 16 %