آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 13
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 13
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 12

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
تعداد مشاهده مقاله 1264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 223
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری روز
متوسط زمان داوری 2 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 2 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %