📚کنفرانس ملی سلامت و حقوق پزشکی📚
با همکاری معنوی فصلنامه علمی و بین المللی رویکردهای حقوق سیاسی برگزار می شود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و مرکز تحقیقات حقوق در کنار سایر حامیان مفتخر است میزبان پژوهشگران و فرهیختگان علمی کشور، در کنفرانس ملی "ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن" می باشد. قابل توجه محققان ارزشمند: مهلت ارسال مقالات: ۳۱ فرودین ماه سال ۱۴۰۲ داوری مقالات: تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روز برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به منظور انجام داوری مقالات محققان و پژوهشگران ارجمند در ارسال آثار خود، راهنمای نویسندگان را از سایت زیر دریافت و بر اساس آن اقدام نمایند. ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله
فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی در برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است و همچنین موارد مندرج در پوستر رسمی فراخوان مقاله می پذیرد: - حقوق سیاسی - حقوق جزای سیاسی - تأثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی - آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی - کلیت جرائم علیه امنیت داخلی - کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی - قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی - مؤلفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب - نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن - مؤلفه‌های جرم‌شناسی ...

مطالعه بیشتر