نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی (مسائل ایران)، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ، ایران

چکیده

رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر می رسد تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراب و گسترش نفوذ خود در منطقه ی خاورمیانه( محیط پیرامونی ایران ) بر اساس موازنه تهدید ، جلوگیری از نفوذ منطقه ای و تقابل و کاهش توان و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در محیط ملی - منطقه ای خود می باشد. در این پژوهش از روش کیفی – تفسیری ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به همسویی و همگرایی راهبردی- امنیتی اسرائیل در منطقه خاورمیانه با ایالات متحده آمریکا و نظام ارزشی ائتلاف غرب و هنجارهای حاکم بر نظام بین المللی و تعارضات هویتی- ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران با موجودیت رژیم اسرائیل، هر گونه افزایش حضور اسرائیل در محیط امنیتی- پیرامونی ایران به انحاء مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به معنای کاهش میزانی از نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایران تلقی شده و طبیعاً تهدیدی برای امنیت ملی – منطقه ای آن به حساب می اید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The legal-political requirements of the threats of Middle Eastern influence of the Zionist regime and its impact on National-regional security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Dr,Mohsen Jamshidi 1
  • Yahya Bani hashemi 2
  • Maryam Asghari 3

1 phd in political science (Iranian issues), Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 PhD student in Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Master of Private Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

In order to achieve its long-standing goals in the Middle East, the Zionist regime is using every possibility and means to realize the Greater Israel plan and implement it. The pressure is on its number one rival and enemy in the Middle East region, the Islamic Republic of Iran. It seems that Israel's attempt to normalize relations with the Arabs and expand its influence in the Middle East region (Iran's peripheral environment) is based on the balance of threats, preventing regional influence and confrontation and reducing the strategic strength and depth of the Islamic Republic of Iran in the national-regional environment. It is itself. In this research, a qualitative-interpretive method was used, with a descriptive-analytical approach. The findings of the research show that considering Israel's strategic-security alignment in the Middle East region with the United States of America and the value system of the Western alliance and the norms governing the international system and the identity-ideological conflicts of the Islamic Republic of Iran with the existence of the Israeli regime, any The increasing presence of Israel in Iran's security-surrounding environment in various political, military, economic, cultural-social, technical and technological aspects means a decrease in Iran's influence and influencing power, and is naturally considered a threat to its national-regional security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat balance
  • Ibrahim peace treaty
  • national-regional security
  • strategic depth
  • axis of influence