مدیر مسئول


دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکترای تخصصی حقوق جزا- علوم سیاسی و روابط بین الملل

سردبیر


دکتر ستار عزیزی استاد گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

حقوق بین الملل

معاون سردبیر


دکتر علیرضا تقی پور دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمال بیگی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی ذوالفقاری دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان

علوم سیاسی و روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید عطار دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رسول آهنگران استاد تمام گروه فقه و حقوق دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه مازندران

فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی حاجی ده آبادی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک پورقهرمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمحمدرضا آیتی استاد تمام گروه فقه و حقوق واحد علوم و تحقیقات تهران

فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدتقی قزلسفلی دانشیارگروه علوم سیاسی دانشکده حقوق ,و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر پرویز باقری دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

حقوق تجارت بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید بزرگمهری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام قزوین

علوم سیاسی

رئیس انجمن


هیبت الله نژندی منش استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

حقوق عمومی

مدیر تحریریه


دکتر فریدون جعفری استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پراسانانشو استاد گروه حقوق دانشگاه ملی شهر دهلی کشور هندوستان

استاد حقوق دانشگاه ملی دهلی (هندوستان)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر اقبال علی خان استاد گروه حقوق دانشگاه مسلمان علیگار، ایالت اوتار پرادش هند

حقوق عمومی و خانواده و...

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترحسین عبدالله عبدالرضا استاد دانشکده حقوق دانشگاه بغداد کشور عراق

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نورای اکسی استاد حقوق بین الملل دانشگاه اوزیگین استانبول ترکیه

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فتحی گدیکلی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه استانبول ترکیه

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد جاسم محمد العتابی استاد دانشکده حقوق دانشگاه ذی قار کشور عراق

حقوق تجارت بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سانجی سریواستاوا استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هندو بنارس، هند

علوم سیاسی روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترسالوین پل دانشیار گروه مطالعات مدیریت صلح دانشگاه سیکیم هندوستان

مدیریت مطالعات صلح

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترخیرالدین کاظم الأمین استاد حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه بابل عراق

حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه بابل عراق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نوال ک پاسوان استاد گروه مطالعات مدیریت صلح دانشگاه سیکیم هندوستان

مدیریت مطالعات صلح

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسنین ضیاء نوری الموسوی استاد حقوق بین الملل خصوصی گروه حقوق دانشگاه میسان کشور عراق

حقوق بین الملل خصوصی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی هادی حمیدی الشکراوی استاد تمام گروه روابط بین الملل و استراتژی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کوفه عراق

روابط بین الملل و سیاست گذاری و استراتژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آد.م. سوهرمان استاد حقوق بین الملل دانشگاه جندرال سودرمن اندونزی

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر طه حمید حسن العنبکی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه عراق

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترسرنیواسولو استاد حقوق بین الملل دانشگاه ملی علوم حقوقی بنگال غربی، کلکته

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترعبدالله علی عبو استاد گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه دهوک کشور عراق

حقوق بین الملل عمومی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فهری ازوسنگور دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مرسین کشور ترکیه

حقوق بین الملل خصوصی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد ریزال عبد الرحمان دانشیار مرکز حقوق تطبیقی دانشکده حقوق دانشگاه کبانگ سان مالزی

حقوق تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترروبرتو میگل رودریگز استاد حقوق بین الملل و رئیس بخش روابط بین الملل دانشگاه نظامی اقلیدس ، ایالات متحده آمریکا

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ژان آلن استاد دانشکده حقوق دانشگاه مونشن کشور استرالیا

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترآدمولا تایو دانشیار گروه حقوق و مطالعات امنیتی ،دانشگاه بابکاک، ایلیسان، ایالت اوگان، نیجریه

حقوق و مطالعات امنیتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترنوزاد احمد یاسین استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کرکوک عراق

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مریدولا شاردا استاد و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه هیماچال پرادش هند

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترویلسون یومبونایکو استاد گروه حقوق عمومی و بین المللی، دانشگاه بوئا کشور کامرون

حقوق عمومی و بین المللی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کوادوو آپباگی آتوآ دانشیار دانشکده حقوق و مرکز امور بین الملل و دیپلماسی لگون، دانشگاه غنا، لگون، آکرا، کشور غنا

حقوق عمومی و حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جاناتان آدیمی آرمو استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه ابوجا، کشور نیجریه

اقصصاد روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر ساکار امیر عبدالکریم حویزی رئیس دپارتمان حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کویا . عراق

حقوق عمومی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکترعفیف محمد أبو کلوب استادیار دانشکده حقوق و شریعت اسلامی دانشگاه غزه کشور فلسطین

دکترای حقوق خصوصی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکترتیشمی آبه را عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی و فلسفه دانشگاه علم و فناوری آدیس آبابا ، کشور اتیوپی

مطالعات علوم اجتماعی و فلسفه

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر عباس پورهاشمی استادیار موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

حقوق بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر خالد کاظم عوده الابراهیمی رئیس دپارتمان حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه ذی قار عراق

حقوق عمومی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر فوزیه غنی استادیار گروه علوم سیاسی روابط بین الملل دانشگاه دولتی لاهور پاکستان

علوم سیاسی روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر سنگار علی رسول استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه راپارین کشور عراق

حقوق خصوصی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر قائد هادی دهش استادیار گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه بغداد کشور عراق

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر ارنست فون شوارتز استاد پزشکی و اخلاق زیستی ایالات متحده آمریکا

استاد اخلاق پزشکی و حقوق بشر دوستانه پزشکان بدون مرز

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر لارنس نورش داس استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه نوتردام بنگلادش

حقوق

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر رونالد مونتاگ سیلی معاون اجرایی دانشکده حقوق چین و اتحادیه اروپا (CESL)در دانشگاه علوم سیاسی و حقوق پکن چین

حقوق اقتصادی

دبیر تخصصی اجرایی


کاظم قهرمانلوالستی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

حقوق کیفری و جرم شناسی

  • islamiccriminology2017gmail.com