📚کنفرانس ملی سلامت و حقوق پزشکی📚

با همکاری معنوی فصلنامه علمی و بین المللی رویکردهای حقوق سیاسی برگزار می شود:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و مرکز تحقیقات حقوق در کنار سایر حامیان مفتخر است میزبان پژوهشگران و فرهیختگان علمی کشور، در کنفرانس ملی "ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن" می باشد. قابل توجه محققان ارزشمند: مهلت ارسال مقالات: ۳۱ فرودین ماه سال ۱۴۰۲ داوری مقالات: تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روز برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ✅به منظور انجام داوری مقالات محققان و پژوهشگران ارجمند در ارسال آثار خود، راهنمای نویسندگان را از سایت زیر دریافت و بر اساس آن اقدام نمایند. فرهیختگان ارزشمند سعی نمایند، در ارسال آثار خود تسریع نمایند. با احترام دبیر علمی کنفرانس دکتر جمال بیگی سایت کنفرانس: https://hamayesh.maragheh.iau.ir/salamat1402/fa/